Notariusz Grzegorz Gębala zdjęcie

Notariusz
Grzegorz Gębala

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w 2009 roku, broniąc pracę magisterską na temat "Aktualna i postulowana rola prokuratora w postępowaniu cywilnym w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego".

W latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Kolejno - po uzyskaniu w 2012 roku pozytywnego wyniku z egzaminu notarialnego - pracował w charakterze asesora notarialnego oraz zastępcy notarialnego.

Od 2014 roku samodzielnie prowadzi Kancelarię Notarialną, przy ul. Stefana Żeromskiego 1 w Opolu.

Zastępca notarialny Przemysław Dziekoński zdjęcie

Zastępca notarialny
Przemysław Dziekoński

W 2013 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracę magisterską na temat "Podział nieruchomości".

W 2014 roku ukończył studia pedagogiczne na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym tego Uniwersytetu - na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, broniąc pracę magisterską na temat "Kara pozbawienia wolności – resocjalizacja, rekompensata społeczna, represja czy regres w opinii środowisk lokalnych powiatu kluczborskiego".

Zatrudniony na stanowisku asystenta notariusza w tutejszej Kancelarii od dnia jej powstania, zaś obecnie pełni obowiązki zastępcy notarialnego. Swoją przyszłość wiąże z zawodem notariusza.

Sekretariat Barbara Dudarz zdjęcie

Obsługa sekretariatu
Barbara Dudarz-Oleksa

W 2014 roku ukończyła licencjackie studia administracyjne na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu – w specjalności administracja wymiaru sprawiedliwości i porządku publicznego, natomiast w 2016 roku ukończyła na tejże Uczelni magisterskie studia w specjalności zarządzanie w administracji.

W tutejszej Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą sekretariatu.

Lex est, quod notamus.
To co piszemy, stanowi prawo.